Asfaltera

Hem > Markarbeten

Markarbeten

Få hjälp med markarbete

Det finns en växande trend kring landskapsarkitektur och att anpassa tomten efter familjens behov, vilket också leder till en ökning i efterfrågan på markarbete. Det utförs många arbeten inom denna kategori varje år, både stora och små. Detta kan innebära allt från att gräva ut för husbyggnad, förbereda för en pool, omstrukturera trädgården eller genomföra dräneringsarbeten.

Så fungerar markarbeten

Det går absolut att utföra en hel del markarbeten på egen hand, förutsatt att man har tiden. Det som man bör vara beredd på om man hellre gör arbetet själv är först och främst tiden, då få privatpersoner har tillgång till effektiva redskap som grävmaskiner, bergborrmaskiner och lyftredskap för att få bort skräp och stenrester.

När du hyr in oss för markarbeten i Stockholm med omnejd, så börjar vi arbetet med att komma ut på plats och mäta arbetsområdet, skapa en plan och se över ett prisintervall. När vi klargjort vad för jobb som ska utföras planerar vi in när arbetet ska utföras. Behöver du beställningsvaror som grus, trädgårdsstenar eller om gräsmattor ska beställas in börjar vi ditt markarbete först i anslutning med att detta levereras, så att du inte behöver leva med en halvfärdig trädgård för länge.

Underarbete för asfaltering

Inför de flesta asfaltsarbeten, som exempelvis när du ska asfaltera garageuppfart, så krävs ett underarbete för att få en stabil och hållbar grund, så att asfalten inte spricker eller sjunker ihop. Vi utför ofta denna typ av markarbeten i Stockholm med kranskommuner, i de flesta fall i samband med asfaltering eller stenläggning.

Kostnad för markarbete

Kostnad för markarbete kan variera något. Det som kan avgöra kostnaden är till största del vad du planerar för ditt markarbete. Pris kan bero på hur djupt det ska grävas, om det är jordad grund eller om det behöver sprängas i berg. Ska det grävas ut över ett bredare område ökar ditt markarbete i kostnad något då det innebär logistik för att göra sig av med jord och bergsrester.

Är det något du undrar inför ditt markarbete – pris, tidsplan eller utförande kan du alltid kontakta oss för en kostnadsfri prisuppskattning och planläggning. Skulle du behöva kontakta din bank för att låna eller budgetera inför arbetet kan det vara skönt att inte behöva lägga pengar på arbetet förrän du vet att det blir av.

Markarbete på sluttande tomt

Jämna ut ojämn terräng på tomten för att skapa möjligheter för matbord, hammock, gunga eller andra utemöbler i trädgården. Med en sluttande tomt kan du oftast välja att antingen gräva ner markytan och skapa vindskydd mot terrängen, eller bygga upp marknivån och få mer sol och utsikt.

När man utför markarbete på sluttande tomt gäller det att vara beredd på att det kan finnas bergslager eller bärande skikt, så professionell hjälp innebär även större säkerhet inför projektet. Om du planerar att höja marknivån hjälper vi dig beställa allt material så som grus, jord och betong.