Asfaltera garageuppfart

Asfaltera uppfart

Asfaltläggarna har lång erfarenhet av att asfaltera garageuppfarter, vi jobbar både för privatpersoner, kommuner och större företag i Stockholm. Vi slarvar aldrig med grundarbetet och utför även schaktarbeten och justeringar som är nödvändiga för en aktuell uppfart.

Arbeten utförs antingen maskinellt eller med hjälp av handläggning, eller en kombination av båda beroende på hur din garageuppfart ser ut. När vi asfalterar en uppfart så använder vi oss av svart eller rödbrun beläggning. Ställer du högre krav på asfalten och det behöver tåla exempelvis oljor eller högre belastning, så använder vi densitbeläggningar under asfalteringen av din garageuppfart för att skapa en slitstark och tålig yta.

Vår arbetsprocess vid asfaltering av garageuppfart

Förarbete

Asfalteringen av en garageuppfart är egentligen det som tar kortast tid. Det viktigaste är förarbetet. Allt måste vara noga utmätt, helt plant och hårt packat. Det är i förarbetet många fuskar, vilket gör att asfalten får en kortare livstid och där man ser att sprickor uppkommer bara inom loppet av något år vilket leder till att många behöver asfaltera sin garageuppfart igen.

Våra erfarna asfaltsläggare gör alltid jobbet korrekt tack vare vår rutin av asfaltering. Därför vet vi precis hur varje yta ska behandlas för bästa resultat. Det leder också till att asfalten håller över tid.

Inledningsvis börjar vi med att mäta upp området som ska asfalteras, så att vi kan avgöra hur arbetet ska genomförs och hur stor mängd material som kommer behövas.

Underarbete vid asfaltering

Nästa steg själva schaktningen av uppfarten, såvida det inte finns några ledningar eller annat gömt under markytan. Detta arbete kan vara svårt att bedöma tiden på. Allt beror på hur stort arbetet är och hur vegetationen ser ut på platsen.

Vi avlägsnar allt naturmaterial så att det inte bildas några sprickor när vi ska asfaltera. Garageuppfarten behöver ett ytterligare steg innan vi börjar asfaltera, när schaktningen är klar lägger vi på ett materialavsskiljande lager (så kallat geotextil) och därefter ett förstärkande lager.

Asfaltering

När förstärkningen är klar inleds själva asfalteringen. Eftersom vi är så noga med förarbetet så är detta arbete relativt smidigt att utföra. När underlaget är noggrant uppmätt, plant och tätt packar så blir asfalten jämn och tålig och får därmed en långlivstid. Efter många år i branschen av asfaltering vet vi precis vad som behövs för att asfalten inte ska spricka.

Vi garanterar ett bra arbete inom en avtalad tidsram. I vårt arbete använder vi oss av bra redskap och material som håller hög kvalitet och hållbarhet.

I vårt arbete strävar vi alltid efter perfektion. Vi ser till att de arbeten vi utför blir både snygga och hållbara. Vår asfalteringsfirma är en av de främsta inom branschen i Stockholm eftersom vi arbetar så pass grundligt och effektivt.

Pris för en asfalterad garageuppfart

Priset kommer att variera beroende på storleken på din garageuppfart och hur stort förarbete vi kommer behöva göra. Ta gärna kontakt med oss så ger vi dig ett så exakt pris vi kan för att asfaltera din garageuppfart.

Under övrig info kan du beskriva närmare om det är på grus eller asfalt, och om det är en väg, garageuppfart, industritomt etc.
    Vad kostar det att asfaltera en uppfart?

    Kostnaden för att asfaltera en uppfart kommer alltid bero på en mängd olika faktorer som underlaget, lutningen, vilka maskiner som behöver och så klart ytan på garageuppfarten. Andra faktorer som kan spela in är avståndet till din uppfart och vilken kvalitet du vill har på asfalten.

    Fördelen med en asfalterad garageuppfart är att det är mycket mer slittålig och har ett betydligt lägre underhåll och andra alternativ som sten eller grus. Har du frågor gällande ett planerat arbete eller bara vill snacka asfalt så är du varmt välkommen att kontakta oss