Asfaltera garageuppfart

Asfaltera uppfart

Asfaltläggarna har lång erfarenhet av att asfaltera garageuppfarter, vi jobbar både för privatpersoner, kommuner och större företag i Stockholm. En viktig del av arbetet är grundarbetet, vilket vi självklart gör och vi utför även schaktarbeten och justeringar som är nödvändiga för en aktuell uppfart.

Arbeten utförs antingen maskinellt eller med hjälp av handläggning, eller en kombination av båda beroende på hur din garageuppfart ser ut. Asfalt finns i flertal kulörer vilket t.ex kan vara svart eller rödbrunt. Ställer du högre krav på asfalten och det behöver tåla exempelvis oljor eller högre belastning, så finns olika sorters asfalt som vi använder oss av under asfalteringen av din garageuppfart för att skapa en slitstark och tålig yta.

Vår arbetsprocess vid asfaltering av garageuppfart

Förarbete

Asfalteringen av en garageuppfart är egentligen det som tar kortast tid. Det viktigaste är förarbetet. Allt måste vara noga utmätt och hårt packat. Det är i förarbetet många fuskar, vilket gör att asfalten får en kortare livstid och där man ser att sprickor uppkommer bara inom loppet av något år vilket leder till att många behöver asfaltera sin garageuppfart igen.

Våra erfarna asfaltsläggare gör alltid jobbet korrekt tack vare vår rutin av asfaltering. Därför vet vi precis hur varje yta ska behandlas för bästa resultat. Det leder också till att asfalten håller över tid.

Inledningsvis börjar vi med att mäta upp området som ska asfalteras och se över förutsättningarna, så att vi kan avgöra hur arbetet ska genomföras och hur stor mängd material som kommer behövas.

Underarbete för asfaltering

Nästa steg blir att utföra underarbetet för asfalt. I vissa fall kommer en schaktning behövas av uppfarten för att bygga upp ett nytt bärlager.

Vi avlägsnar allt naturmaterial så att det inte bildas några sprickor när vi ska asfaltera. När schaktningen är klar lägger vi på ett materialavsskiljande lager (så kallat geotextil) och därefter ett förstärkande lager bestående av bergskross.

Det behövs bara ett ytterligare steg innan vi börjar asfaltera din uppfart, en så kallad finjustering så att ytan får så bra förutsättningar som möjligt för ett bra slutresultat.

En tumregel är att finjusteringen ska vara lika jämn som asfalten ska vara.

Asfaltering av uppfart

När förstärkningen är klar är det äntligen dags för asfaltering av din uppfart. Eftersom vi är så noga med förarbetet så är detta arbete relativt smidigt att utföra. När underlaget är noggrant uppmätt, plant och tätt packat så blir asfalten jämn och tålig och får därmed en lång livstid. Efter många år i branschen av asfaltering vet vi precis vad som behövs för att asfalten inte ska spricka.

Vi garanterar väl utfört arbete till ett fast pris. I vårt arbete använder vi oss av bra redskap och material som håller hög kvalitet och hållbarhet.

Vi uppdaterar ständigt vår maskinpark med dom senaste maskinerna på marknaden med låg miljöpåverkan.

I vårt arbete strävar vi alltid efter perfektion. Vi ser till att de arbeten vi utför blir både snygga och hållbara. Vår asfalteringsfirma är en av de främsta inom branschen i Stockholm eftersom vi arbetar så pass grundligt och effektivt.

Pris för en asfalterad garageuppfart

Priset för en asfalterad garageuppfart baseras helt utefter storleken av den asfalterade ytan, eventuellt förarbete samt den önskade kvalitén på asfalten. Ta gärna kontakt med oss så ger vi dig ett fast pris för att asfaltera din garageuppfart.

Under övrig info kan du beskriva närmare om det är på grus eller asfalt, och om det är en väg, garageuppfart, industritomt etc.
    Vad kostar det att asfaltera en uppfart?

    Kostnaden för att asfaltera en uppfart kommer alltid bero på en mängd olika faktorer som underlaget, lutningen, vilka maskiner som behöver och så klart ytan på garageuppfarten. Andra faktorer som kan spela in är avståndet till din uppfart och vilken kvalitet du vill ha på asfalten. Du kan också läsa mer om de generella priserna för asfaltering.

    Fördelen med en asfalterad garageuppfart är att det är mycket mer slittålig och har ett betydligt lägre underhåll än andra alternativ som sten eller grus. Har du frågor gällande ett planerat arbete eller bara vill snacka asfalt så är du varmt välkommen att kontakta oss