Asfaltera

Hem > Om oss

Om oss

Asfaltläggarna – Om oss

Företaget Asfaltläggarna AB bildades 1988. Vi var två som startade företaget. Vi fick idén till eget företag efter att ha jobbat i branschen ett antal år och kände att det skulle vara trevligare att jobba åt sig själv, istället för åt andra.

När sen beslutet var fattat, var det bara att under några tuffa år kämpa för sin dröm och överlevnad. Om jag då hade känt till hur mycket jobb det skulle föra med sig och hur fritid är lika med jobb, så kanske jag hade stått över..

Vår historia

Från första början hade vi inga anställda. Det var bara vi två som skulle hinna med att räkna på jobb, fakturering, bokföring och se till att utföra jobben. Mestadels bestod jobben av mindre asfalterings-arbeten, där inga maskiner gick att använda utan vi fick förlita oss på eget kroppsarbete och i enstaka fall få hjälp av en traktorgrävare vid större schakter. Maskinparken bestod av en äldre lastbil med en liten kran, för lyft av Vibroplattan och transport av asfalt till arbetsplatserna.

På den här tiden knöts det kontakter med de större företagen i branschen och det bidrog till att vi nu även jobbade som underentreprenörer åt jättarna inom vårat område. Mer maskiner och större personalstyrka, som fram till idag har vuxit till ett 10:tal anställda med en maskinpark anpassad för dagens behov.

Asfaltläggarna idag

Jag är idag glada åt att företaget har överlevt i det kärva klimat som råder på arbetsmarknaden och kan idag se fram emot en ökning av antalet jobb, eftersom kundunderlaget stadigt växer för våran del.

Det låter som en gammal väl använd klyscha, men för våran del är det den sanna verkligheten om företaget skall fortsätta att finnas till. Konkurrensen idag är så pass hård, att det inte går att jobba utan att vara seriös och måna om sina kunder så dom blir nöjda.

Asfaltläggarna AB har idag ett gott ryckte i branschen och det är något vi kommer att fortsätta att jobba för, eftersom att en glad och nöjd kund är en bra kund!